Podziel się tą stroną na

Ceny i warunki wynajmu barek Nicols

Zobacz ceny wynajmu naszych barek Nicols, warunki wynajmu oraz ważne informacje, które powinieneś znać, zanim dokonasz rezerwacji.

Wybierz okres

29 sierpień - 25 wrzesień
29 sierpień - 30 październik
26 wrzesień - 08 listopad
31 październik - 18 grudzień
19 grudzień - 31 grudzień

Wybierz czas trwania

Tydzień
Mini tydzień
Od poniedziałku do piątku lub od wtorku do soboty
Weekend 2 dni
Weekend 3 dni
Weekend 4 dni

Ceny
Dla

1 - CENA ZAWIERA

 • Wynajem barki
 • Wyposażenie barki, łącznie z naczyniami i pościelą
 • Ubezpieczenie barki
 • Pomoc techniczną: dostępną 7 dni w tygodniu
 • Podręcznik użytkownika (logbook)

2 - CENA NIE ZAWIERA

 • Koszty bieżące: wszystkie koszty wynikające z bieżącej eksploatacji barki (olej, paliwo, gaz…) są zawarte w tej opłacie. Kiedy odbierasz barkę, zbiornik paliwa jest pełny, co daje zapas paliwa na 10-14 dni (w zależności od modelu barki). Wszystkie nasze barki są wyposażone w licznik, który jest sprawdzany przez wypłynięciem i po powrocie do bazy. Za liczbę przepłyniętych motogodzin zostanie wystawiony rachunek (zwykle jest to 30-50 euro dziennie).
 • Kaucja zwrotna: 1000 € za barkę (1500 € dla barek powyżej 10 m) oraz 150 € za sprzątanie końcowe (200 € dla barek powyżej 10 m). Ta opłata pokrywa koszty udziału własnego w ubezpieczeniu, utraty czarteru oraz koszt sprzątania, jeśli barka nie zostanie posprzątana przed oddaniem. Ta kwota zostanie zwrócona, jeśli barka zostanie oddana na czas, posprzątana, w dobrym stanie i bez uszkodzeń.

3 - OPŁATY DODATKOWE

4 - REJSY “ALL INCLUSIVE”

NOWOŚĆ! W przypadku rejsów tygodniowych lub dłuższych na barkach serii Confort, Estivale i Sedan, na opcję “All inclusive” składają się: 2 rowery + 1 mapa dróg wodnych + sprzątanie końcowe + ręczniki + ściereczki kuchenne + paliwo. Skontaktuj się z nami, żeby poznać więcej szczegółów.

5 - BASEN

Możliwość podpięcia do wszystkich modeli (oprócz N800, Primo i Riviera).
Uwaga: W przypadku barek Octo®, Sixto®, N1300/N1310, N1350 i VIP wymagane jest posiadanie licencji motorowodnej, ponieważ długość barki wraz z basenem przekracza dopuszczalną wielkość jednostki, do której prowadzenia nie potrzeba patentu.

6 - REJSY ONE-WAY (W JEDNĄ STRONĘ)

Dodatkowa opłata: 150 €. Opłata nie zawiera kosztów transferu samochodu ani pasażerów.

Rejsy powrotne pozwalają spokojnie nacieszyć się zróżnicowanymi krajobrazami, mijanymi po drodze. W niektórych regionach możliwe są jednak rejsy one-way. Należy przy tym pamiętać, że podlegają one nieprzewidzianym okolicznościom, które mogą wpływać na ich przebieg. Rejsy one-way są usługą dodatkową i ich przebieg zostanie potwierdzony na 48 godzin przez rozpoczęciem.

7 - RZEKA LOT - QUERCY

Krótszy sezon, nieprzewidywalne warunki żeglugowe i dodatkowy nadzór sprawia, że ceny w tym regionie są nieco wyższe: opłata dodatkowa za barkę i za rejs wynosi 80 €.

8 - ŚLUZY

Większość śluz jest automatyczna i uruchamiana przez obsługę. Obsługa śluzy nie pracuje zazwyczaj w święta państwowe*.
(* te dni różnią się w zależności od regionu – skontaktuj się z nami, żeby poznać więcej szczegółów lub kliknij tutaj TUTAJ)

1 - WYNAJEM

Umowa jest ważna 10 dni od dnia wystawienia.

 • Rezerwacja zostanie uznana za wiążącą, gdy Nicols lub jeden z jego oddziałów potwierdzi rezerwację dla najemcy po otrzymaniu formularza rezerwacji i uzgodnionej zaliczki.
 • Płatność reszty kwoty najmu wskazanej w potwierdzeniu przyjęcia zaliczki, wymagana jest na jeden miesiąc przed datą wyjazdu, bez przypomnienia ze strony armatora/oddziału.
 • Dokumenty: Armator wyśle zleceniodawcy niezbędne dokumenty po otrzymaniu pozostałości zapłaty. W przypadku rezerwacji dokonanych na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia rejsu, całość kwoty musi być wpłacona w dniu rezerwacji. Wszystkie opłaty bankowe (np. koszty przelewu) będą opłacane przez najemcę.

Zgodnie z artykułem L-221-28 francuskiego Kodeksu Konsumpcji, najemca, który zarezerwował w NICOLS czarter przez telefon lub Internet, nie korzysta z prawa odwołania przewidzianego w artykule L.221-18 tegoż kodeksu.

2 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • • Osoba odpowiedzialna za wynajem musi mieć ukończone 18 lat (na Węgrzech należy mieć ukończone 21 lat, aby prowadzić barkę, chyba że skipper posiada odpowiedni patent) i jest odpowiedzialna za łódź oraz wszystkie osoby pływające z nią. Nawigowanie łodzią możliwe jest tylko dla osóba powyżej 16 roku życia, w obecności i na odpowiedzialność osoby dorosłej wyznaczonej w „Carte de Plaisance” (licencja rejsu), czyli osoby, która wcześniej została poinstruowana odnośnie prowadzenia łodzi.
 • Nicols zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania łodzi osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że nie będzie w stanie podjąć odpowiedzialności za łódź oraz załogę, bez względu na posiadane uprawnienia. W tym przypadku najmu armator może rozwiązać umowę bez konieczności zwrotu wszelkiej wcześniej zapłaconej kwoty.
 • Szef załogi obejmie w posiadanie statek po wypełnieniu formalności (kaucja, inwentaryzacja), otrzymaniu dokumentów urzędowych i zapoznaniu się z instrukcją żeglugi.
 • Najemca jest zobowiązany do przestrzegania zasad żeglugi rzecznej ustanowione przez władze dróg wodnych i wynajmu Nicols.
 • Pływanie w nocy, holowanie, podnajem łodzi jest zabroniony

3 - KAUCJA

Jej wysokość jest zróżnicowana w zależności od wynajętych łodzi. Jest składana w dniu wypłynięcia, przed wejściem na pokład (gotówką lub kartą kredytową) i obejmuje:

 • Kaucję za sprzątanie końcowe na wypadek, gdyby łodź nie została zwrócona w takim samym stanie jak została odebrana i musi zostać posprzątana przez wynajmującego. Kaucja ta wynosi 150 € dla łodzi poniżej 10 m oraz 200 € dla łodzi 10 m i dłuższych. Dla rejsów w Niemczech nie jet pobierana kaucja za sprzątanie końcowe, niemniej Nicols może zażądać opłaty za sprzątanie na koniec rejsu według obowiązującego cennika. O szczegóły możesz zapytać w bazie.
 • Kaucję za łódź w wysokości 1000 € dla łodzi poniżej 10 m lub 1500 € dla łodzi 10 m i dłuższych, która obejmuje:
  • Wszelkie straty, zniszczenia lub uszkodzenia łodzi i/lub wyposażenia lub koszty ściągnięcia łodzi z mielizny, spowodowane czy to przez wynajmującego, czy pasażerów.
  • Koszty wymiany zgubionych lub uszkodzonych rzeczy będących na wyposażeniu łodzi.
  • Wszelkie opóźnienia w zwrocie łodzi (patrz §15) lub koszty poniesione na skutek jej porzucenia (patrz §14).
  • Koszty paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych (patrz §6).

Najemca zezwala wynajmującemu pobranie wyżej wymienionych kwot z depozytu pobranego jako blokady środków na karcie debetowej lub gotówki.

4 - UBEZPIECZENIE

 • Ubezpieczenie łodzi obejmuje wszelkie uszkodzenia łodzi oraz osób trzecich uszkodzonych przez łódź.
 • Niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje: wypadku osób / obrażeń osób na pokładzie, rzeczy osobistych, własnej odpowiedzialności cywilnej najemcy, utraty lub pogorszenia jakości materiałów lub urządzeń, złym utrzymaniem łodzi przez najemcę, rowerów i ich używania. 
 • Armator pozostaje ubezpieczycielem samym sobie do wysokości franszyzy: może zawrzeć w wybranej przez siebie firmie lub w przypadku właścicieli łodzi, firm wybranych przez nich, ubezpieczenie(a) pokrywające takie ryzyka jak:  
  • Kwotę należną armatorowi w przypadku odwołania rejsu (z wyjątkiem opłaty manipulacyjnej).
  • Odkupienia połowy kaucji łodzi.
  • Przerwa w rejsie.
  • Uszkodzenia ciała najemcy lub członków załogi.
 • W żadnym wypadku ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej najemcy, lub jakichkolwiek szkód lub strat lub innych kosztów wynikających z prowadzenia statku pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub nieprzestrzegania zasad zawartych w prawie wodnym.

5 - WYPOSAŻENIE

Najemca zobowiązuje się do zgłoszenia szkód, kradzieży lub uszkodzenia sprzętu i może być zobowiązany do ich wymiany.

6 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Dodatkowe koszty dla najemcy to paliwo, olej, gaz do gotowania i inne materiały eksploatacyjne niezbędne do korzystania i utrzymywania w dobrym stanie łodzi podczas całego okresu trwania czarteru. Ceny są podane w taryfikacjach wynajmującego i podlegają zmianom w zależności od kursów rynku. Dodatkowe koszty za postój w porcie są płacone przez najemcę i mogą się różnić.

7- ROWERY

Odpowiedzialność za wypożyczone rowery ponosi najmujący łódź. W przypadku kradzieży, wynajmujący jest zobowiązany złożyć oficjalne oświadczenie dla lokalnej policji i przedstawić dokumenty otrzymane przez policję w bazie. Wynajmujący lub inna osoba używająca roweru za jego zgodą, ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia rowerów lub szkody spowodowane przez ich używanie.

8 - REZYGNACJA

Przez najemcę:

 • jeżeli najemca jest zmuszony do rezygnacji z rezerwacji, właściciel łodzi musi być poinformowany o tym fakcie na piśmie.
 • Koszty potrącane są w wysokości:
  • Ponad 8 tygodni przed wypłynięciem: 150 euro (lub równowartości) kosztów administracyjnych
  • Od 4 do 8 tygodni przed wyjazdem: 40% opłaty za czarter (1)
  • Mniej niż 4 tygodnie przed wypłynięciem 100% opłaty za najem. W przypadku, gdyby najemca chciał jedynie zmienić termin i armator znalazłby łódź w nowym terminie, kwota może być zwrócona najemcy, minus 150 euro (lub równowartości) na koszty administracyjne.

Przez armatora:

 • gdyby w przypadku nieprzewidzianych przez armatora okoliczności nie mógł on oddać do dyspozycji wynajętej łodzi, zobowiązuje się on do dołożenia wszelkich starań aby udostępnić inną łódź o takim samym komforcie i pojemności. 
 • Jeśli nie jest to możliwe w okresie obowiązywania umowy najmu armator zwróci opłaty za najem, z wyłączeniem wszystkich innych odszkodowań.

(1) ale nie mniej niż 150 €

9 - ZMIANA

 • Wszelkie szkody wynikłe ze zmiany (daty, rodzaju łodzi lub regionu) wnioskowane przez najmującego i akceptowane przez armatora, będą całkowicie ponoszone przez wynajmującego na podstawach mających zastosowanie przy rezygnacji (patrz § 8).

10 - ROZPOCZĘCIE REJSU

 • Kierunek podróży w jedną stronę, a tym samym bazy wypadowej może ulec zmianie. Tak samo rejs w jedną stronę może być zamieniony na rejs tam i z powrotem z uwagi na nieprzewidziane okoliczności. W tym przypadku zostanie zwrócona dopłata za rejs w jedną stronę.
 • Niezbędne jest by zadzwonić do 48 h przed datą wypłynięcia w celu potwierdzenia rejsu w jedną stronę oraz jego kierunku.
 • Zmiany te nie będą mogły stanowić podstawy do odwołania rejsu lub roszczenia odszkodowania.

11 - PRZESZKODY LUB ODGÓRNE ZAKAZY W ŻEGLUDZE

 • Jedynie baza wypadowa oraz baza końcowa są gwarantowane (oprócz wyjątków opisanych w §10). Kierunek rejsu nie jest gwarantowany.
 • Armator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub ograniczenia w odniesieniu prowadzenia rejsów z przyczyn od niego niezależnych (powodzie, susze, strajki, administracyjne rozporządzenia, zamknięte śluzy itp.), a zatem nie udziela odszkodowania.
 • W przypadku gdy takie zdarzenie uniemożliwi rejs, armator może zmienić miejsce i datę czarteru oferując taką samą lub większą jednostkę lub zapłacona kwota może być traktowana jako kredyt na rejs w późniejszym terminie uzgodnionym przez obie strony. W razie braku zgody najmującego na któreś z powyższych rozwiązań armator zatrzymuje całą kwotę.
 • W przypadku zdarzeń wynikłych w czasie rejsu, powodujących całkowity zakaz żeglugi, z czego wynikałaby utrata jednego lub kilku dni rejsu, te dni zostaną zwrócone jako kredyt na kolejny rejs. Rejs musi odbyć się z tej samej bazy i w tym samym sezonie. W razie braku zgody najmującego na któreś z powyższych rozwiązań armator zatrzymuje całą kwotę

12 - USTERKI

Każda baza oferuje bezpłatny serwis, który przybędzie tak szybko jak to możliwe. Należy się jedynie skontaktować z bazą w zwykłych godzinach pracy. Ta usługa jest płatna w przypadku winy wynajmującego.

Awarie nie spowodowane przez najemcę:

 • czas utracony przez najemcę z powodu awarii, która miała miejsce nie z jego winy będą zwracane w wysokości proporcjonalnej do długości przerwy, naliczane co 24 godz.

Awarie spowodowane przez najemcę:

 • jeśli awaria jest spowodowana przez najemcę, nie ma on prawa do odszkodowania za czas stracony podczas oczekiwania na serwis.

Armator zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty depozytu.

13 - USZKODZENIA - WYPADKI

 • żadna reklamacja nie może być wszczęta przeciw wynajmującemu w przypadku wypadku wynikającego z osobistej winy lokatora.
 • najemca musi zgłosić wynajmującemu każdą szkodę spowodowaną lub uczynioną wynajmującemu: ten nada bieg sprawie.
 • Najemca nie może naprawiać uszkodzeń i / lub usterek swej łodzi bez zgody armatora.
 • Wynajmujący jest zobowiązany do wypełnienia formularza raportu z wypadku i zapewnić podpisanie tego dokumentu przez strony trzecie.
 • Wszelkie szkody nie leżące po stronie właściciela łodzi nie mogą być przedmiotem rekompensaty na rzecz najemcy w przypadku gdyby rejs musiał zostać przerwany.

14 - PORZUCENIE ŁODZI

 • W przypadku porzucenia łodzi, z wyjątkiem nagłych i długotrwałych utrudnień, wypożyczalnia naliczy najemcy koszty transferu łodzi do bazy: 100 euro/dzień, plus koszty paliwa i sprzątania.

15 - ZWROT ŁODZI

 • Łódź musi być zwrócona do bazy w czasie i terminie uzgodnionym, z wyjątkiem działania siły wyższej: osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejsu powinna przyjąć margines czasowy gwarantujący mu przestrzeganie godziny powrotu.
 • Łódź ma powrócić do armatora w takim samym stanie jak wtedy, gdy została wynajęta, czego dowodem ma być inwentarz sytuacji zrobiony w miejscu rozpoczęcia rejsu.
 • Wynajmujący będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty spowodowane opóźnieniem z uwagi na jego winę: każdy dzień opóźnienia (który się rozpoczął) będzie skutkował dodatkową opłatą równowartości dziennej ceny wynajmu, plus koszty jakie armator będzie musiał zapłacić następnemu wynajmującemu.

16 - SPORY

 • Zgodnie z dyrektywą 90-314 Rady Europejskiej z 30 czerwca 1990 r. najem nie stanowi ryczałtu.
 • Powiązania prawne łączące Nicols i jego współpracowników wynikają jedynie z warunków określonych w umowie najmu. W każdym przypadku, Nicols nie może interweniować w warunkach realizacji niniejszej umowy najmu, każda współpracująca firma jest niezależna.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Kupujac w Nicols,akceptujesz zapisanie ich w pamięci przeglądarki.