Rzeki, jako drogi wodne, podlegają przepisom żeglugowym.

Żeby Twój rejs przebiegał bez przeszkód, zachęcamy do zapoznania się z przepisami nawigacyjnymi.

Ściągnij już teraz listę znaków nawigacyjnych (po angielsku), na które możesz natknąć się w trakcie rejsu.

A

ANCHORAGE – GŁĘBOKOŚĆ TORU WODNEGO

Głębokość drogi wodnej (na przykład: this canal or that river has 1.4 m of anchorage = głębokość toru wodnego na tym kanale lub rzece wynosi 1,4 m).

ASCENDING/UPSTREAMING – W GÓRĘ

Na rzece jest to kierunek w stronę źródła, pod prąd. Na kanale oznacza to, że barka po pokonaniu śluzy znajdzie się na jego wyższym poziomie.

B

BOATHOOK – BOSAK

Długi drewniany lub metalowy drąg, zakończony z jednej strony hakiem. Używany do odpychania lub przyciągania, a także w śluzach – do pomocy w manewrach i zapobieganiu kolizjom.

BOLLARD – POLER, PACHOŁEK CUMOWNICZY

Stalowy lub betonowy słupek, przymocowany do nabrzeża, służący do cumowania.

BOW - DZIÓB

Przednia część barki.

C

CLEAT - KNAGA

Metalowe okucie na łodzi, do której przymocowuje się cumy. Zazwyczaj barki posiadają dwie knagi z tyłu i jedną lub dwie z przodu.

D

DESCENDING/DOWNSTREAMING – W DÓŁ

Na rzece jest to kierunek w stronę ujścia, z prądem. Na kanale oznacza to, że barka po pokonaniu śluzy znajdzie się na jego niższym poziomie.

DRAUGHT - ZANURZENIE

Odległość pionowa pomiędzy najniżej położoną częścią łodzi a linią wody.

F

FENDERS - ODBIJACZE

Owalne lub okrągłe przedmioty, wypełnione skompresowanym powietrzem, rozmieszczone na burtach dookoła barki, mające chronić ją przed uszkodzeniem w wyniku obicia lub otarcia o nabrzeże. Zazwyczaj jest ich od 6 do 10. Odbijacze są bardzo trwałe, pękają tylko w wyniku gwałtownego zderzenia. Powinny być cały czas zamocowane na burtach, również podczas płynięcia.

H

HEADROOM – WYSOKOŚĆ PRZEŚWITU

Odległość pomiędzy poziomem wody a koroną mostu lub innej konstrukcji hydrotechnicznej. W przypadku barki oznacza odległość pomiędzy linią wody a najwyższym punktem łodzi.

HELM/TILLER – KOŁO STEROWE/RUMPEL

Oprócz koła sterowego, do sterowania jednostką może służyć rumpel, przypomina długi pręt, znajdujący się w tylnej części łodzi.

L

LOCK CHAMBER – KOMORA ŚLUZY

Część śluzy znajdująca się pomiędzy górnymi i dolnymi wrotami.

LOCK PASSAGE – PRZEJŚCIE ŚLUZY

Przejście barki przez śluzę. Czas przejścia zależy od różnicy poziomów oraz rozmiarów śluzy. Zazwyczaj zajmuje to około 15 minut.

PRÓG ŚLUZY

Rodzaj schodów w górnej części śluzy – należy przy nich zachować szczególną ostrożność (zobacz akapit o manewrowaniu barką).

LOCK-WALLS – ŚCIANY ŚLUZY

Ściany śluzy mogą być pionowe lub lekko nachylone.

LOWEST WATER LEVEL – NAJNIŻSZY POZIOM WODY

Najniższy poziom drogi wodnej lub kanału.

N

NAVIGATION CHANNEL – KANAŁ ŻEGLOWNY

Jest to część drogi wodnej, która nadaje się do żeglugi. Jest ona zaznaczona na mapach. Należy poruszać się w jej obrębie, żeby uniknąć niebezpieczeństw, takich jak skały, piaszczyste łachy, podwodne przeszkody itp.

O

OVERHAULING – WYPRZEDZANIE

Wyprzedzanie jednej łodzi przez drugą płynącą w tym samym kierunku.

P

PORT – BAKBURTA

Lewa strona łodzi (patrząc w stronę dziobu).

R

REACH - BASEN

Część drogi wodnej pomiędzy dwiema śluzami.

S

STARBOARD – STERBURTA

Prawa strona łodzi (patrząc w stronę dziobu).

STERN - RUFA

Tylna część barki.

T

TO GO ASTERN – PŁYNĄĆ WSTECZ

Włączyć bieg wsteczny, w celu zatrzymania barki.

TOPSIDE(S) – WOLNA BURTA

Część jednostki znajdująca się powyżej linii wodnej (zobacz: HEADROOM). Im większa powierzchnia wolnej burty, tym barka jest bardziej podatna na działanie wiatru, dlatego zawsze należy mieć to na uwadze podczas manewrów.

TOWPATHS – ŚCIEŻKI HOLOWNICZE

Ścieżki wzdłuż kanału lub rzeki, które były niegdyś używane do holowania barek przez ludzi lub konie.

U

UPPER REACH – GÓRNY BASEN

Najwyższy punkt kanału, w którym znajduje się dział wodny.

W

WAIST RAIL – LISTWA ODBOJOWA

Gumowy lub drewniany element biegnący dookoła kadłuba, którego zadaniem jest zabezpieczenie burt przed obiciem lub otarciem o nabrzeże. Niemal wszystkie barki są wyposażone w listwy odbojowe (zazwyczaj jedną, czasem dwie lub trzy), dodatkowo zabezpieczone przez odbijacze.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Kupujac w Nicols,akceptujesz zapisanie ich w pamięci przeglądarki.